S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.


Pre nákup v Českej republike navštívte eshop.rudorfer.cz

 

DOPRAVA  ZADARMO už pri objednávke nad 30,- Eur

 

Porovnajte si naše ceny na

 


NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 1,49 EUR
skladom
naša cena 1,62 EUR
skladom
naša cena 2,09 EUR
skladom

» Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Registrácia

Pre nákup v našom internetovom obchode nie je vyžadovaná registrácia. Registrácia Vám ale prinesie možnosť sledovania stavu svojich objednávok a pri opakovanom objednaní Vám uľahčí dokončenie objednávky pred vyplnením údajov.

 

Dodacie podmienky:

Pokiaľ máme všetok Vami objednaný tovar skladom, odošleme ho najneskôr do 2 pracovných dní.

V prípade, že niektorý z Vami objednaných výrobkov nebudeme mať aktuálne skladom, budeme vás kontaktovať a dohovoríme sa na spôsobe ďalšieho riešenia.

Platba za tovar:

Dobierkou
Objednávku zaplatíte pri prevzatí tovaru zamestnancovi kuriérskej spoločnosti.

Doprava tovaru:

Distribúcia objednávok je v súčasnej dobe realizovaná prostredníctvom kuriérskej služby DPD.  Doporučujeme nechať si  poslať tovar napr. do zamestnania, kde je zákazník počas dňa k zastihnutiu.

Doprava DPD:

Zásielka je doručená na adresu zákazníka obvykle do 5-6 pracovných dní po celej SR. Pokiaľ kuriér nezastihne zákazníka na uvedenej adrese, bude zákazník telefonicky kontaktovaný so snahou o dohovor náhradného riešenia. V prípade, že zákazník nie je ani opakovane zastihnutý, alebo zásielku neprevezme, vracia sa zásielka späť k dodávateľovi.

Dopravné:

Pri objednávke v hodnote do 29,99 € účtujeme prepravné vo výške 5 € s DPH.

Pri objednávke v hodnote 30 € s DPH a viac prepravné neúčtujeme.

V prípade, že sa zásielka vráti k dodávateľovi a zákazník si vyžiada jej opätovné doručenie, bude mu opakovane doručenie účtované bez ohľadu na výšku objednávky.

Poškodená zásielka:
Pokiaľ v okamihu prevzatia tovaru od prepravnej služby zistí kupujúci mechanické poškodenie obalu zásielky, je v jeho záujme skontrolovať stav zásielky. V prípade jeho poškodenia má kupujúci právo trvať na vyhotovení „záznamu o poškodení zásielky“ za prítomnosti zástupcu prepravnej služby. Doporučuje sa nepodpisovať odovzdávací protokol, bez toho,  aby kupujúci prekontroloval, či nebol obal v priebehu prepravy poškodený alebo narušený. Kupujúci má právo neprevziať zásielku, ktorá nesie znaky poškodenia či narušenia obalu.

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Zákazník - spotrebiteľ - má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý pošle na odbyt@rudorfer.eu

Spotrebiteľ v lehote 7 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený či inak znehodnotený a ani nesmie niesť žiadne známky používania. Tovar musí byť zabalený v originálnom balení (vrátene všetkého príslušenstva a dokumentácie) a odoslaný na adresu:

Rudorfer SK, s.r.o.
I.Olbrachta 900/6
911 01 Trenčín

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný. Čiastka bude vrátená prevodom na zákazníkom udané číslo bankového účtu.

Neposielajte vrátený tovar na dobierku, taká zásielka nebude prevzatá.

Reklamačný poriadok

Záruky a reklamácie

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou.

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, hlavne, že je bez závad. Pokiaľ nie je vec pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je taký postup možný (ak nie je možné splniť kupujúceho požiadavku) môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.

Pri výskyte odstrániteľnej vady má kupujúci nárok na jej odstránenie bez zbytočného odkladu. Ak toto nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je taký postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo môže od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva príslušia kupujúcemu, ak sa jedná síce o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať (v praxi sa tretia rovnaká vada či štvrtá vada akákoľvek považuje za dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady ako v prípade neodstrániteľnej vady).

Pokiaľ sa jedná o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje kupujúci výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.


Uplatnenie reklamácie


Zákazník zašle tovar na adresu dodávateľa spolu s popisom závady a dokladom o kúpe.

Nezasielajte reklamovaný tovar na dobierku, taká zásielka nebude prevzatá.

Adresa pre zaslanie tovaru na reklamáciu:
Rudorfer SK, s.r.o.
I.Olbrachta 900/6
911 01 Trenčín

Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 20016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracuvávame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v Zásadách ochrany osobných údajov TU.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: odbyt@rudorfer.eu
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Veľkoobchod

Máte záujem o pravidelný odber nášho sortimentu vo väčšom množstve pre jeho ďalší predaj?

Využite našu veľkoobchodnú ponuku so  skvelými cenami a vyberte si zo širokého sortimentu značkových prípravkov. Náš veľkoobchod kozmetiky dodáva internetovým i klasickým obchodom, firmám využívajúcim vernostné a darčekové programy pre svojich zamestnancov či zákazníkov a ďalším subjektom. Takmer 90 % ponúkaného tovaru máme skladom, preto sme schopní obvykle vybaviť vašu objednávku okamžite.

Veľkoobchod kozmetiky má radu výhod:

 • expresné vybavenie objednávky – väčšina tovaru v dostatočnom množstve skladom
 • profesionálny a ústretový prístup
 • garancia záruky a kvality služieb veľkej spoločnosti
 • sme platcami  DPH

Podmienky veľkoobchodu:

 • Dodanie výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského listu.
 • Doprava: DPD – kuriérska služba. Poštovné je 5 € pri objednávke do 50€ /bez DPH/ a nieje účtované pri odbere nad 50 €.
 • Platby: Tovar zasielame na dobierku. Pri dlhodobejšej spolupráci je možnosť dohody o platbe faktúrou so 14-dňovou splatnosťou.
 • Informácie: email: odbyt@rudorfer.eu, tel: +421 903 700 207

Dodávateľ:

Rudorfer SK, s.r.o,
I.Olbrachta 900/6
911 01 Trenčín

 

 

Y2YwYzA5M